Rättigheter efter felbehandling

Vad har jag för rättigheter efter en felbehandling?

Hej!

Jag utförde trådlyft på en klinik i Stockholm där han som utförde behandlingen gjorde helt fel. Det medförde att ena halvan av ansiktet blev helt konstigt då trådarna har rört sig och skapat hamsterkind, skrynklat ihop huden där jag har ärr och bildat typ som en påse.

Jag gick tillbaka flera gånger men han ville inte röra mer och visste inte hur han skulle åtgärda felet. Jag har fått gå till andra kliniker för att sätta in trådar på andra ställen runt kinden och gjort andra behandlingar för att dra ut ”påsen” som har bildats på kinden. Vad har jag för rättigheter? Han har inte kollat upp en enda gång för att se hur det har gått. Och jag har fått betala andra ställen för olika behandlingar för att försöka rätta hans misstag men nu 6 månader senare så har jag inte lyckats.

Tack på förhand!

Hej!

Tack för din fråga.

Trådlyft anses utgöra en injektionsbehandling och den så kallade skönhetslagen (Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar) tillämpas. Om en behandling går fel säger skönhetslagen att patientskadelagen ska tillämpas. Patientskadelagen anger i sin tur att den som fått en skada av en behandling kan ha rätt till ersättning för detta. Lagen anger även att kliniken måste ha en patientförsäkring som kan ersätta patienter som kräver en sådan ersättning. Kravet för att få ersättning är att det ska föreligga en övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av behandlingen.

Min rekommendation är att du anmäler skadan till klinikens försäkringsbolag. De i sin tur kommer då att göra en bedömning om du har rätt till ersättning eller inte.

Camilla Rosén
Biträdande jurist
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!