Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att skydda personuppgifter och ge individer kontroll över hur personliga information används och hanteras av organisationer.

Vi på Dagens Estetik värderar din personliga integritet och respekterar din rätt till privatliv. Vi har därför genomfört en rad åtgärder för att säkerställa att vår behandling av personuppgifter är i enlighet med GDPR. Nedan följer vår GDPR-policy.

1. Vilka uppgifter samlar vi in och varför?

Vi samlar in personuppgifter från våra användare för att kunna erbjuda våra tjänster och för att förbättra kundupplevelsen. Vi samlar in personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Vi samlar också in information om användning av vår webbplats och våra tjänster för att förbättra våra tjänster och anpassa dem efter våra användare.

2. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk och förlust. Vi ser till att våra anställda och våra underleverantörer som hanterar personuppgifter är medvetna om GDPR och följer vår GDPR-policy.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att erbjuda våra tjänster och för att kommunicera med dig. Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial eller för att genomföra undersökningar. Du har alltid rätt att avböja sådana meddelanden genom att kontakta oss.

4. Vilka rättigheter har du som användare?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort om de är felaktiga eller inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och att invända mot behandlingen av dem. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på kontakt@dagensestetik.se

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lag. Vi raderar eller anonymiserar dina personuppgifter när de inte längre behövs.

6. Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller enligt lag.

7. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in information om hur vår webbplats används. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

8. Ändringar i vår GDPR-policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår GDPR-policy när som helst. Vi kommer att publicera uppdaterade versioner på vår webbplats.

Om du har några frågor eller funderingar om vår GDPR-policy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på kontakt@dagensestetik.se