tystnadsplikt SHR

Tystnadsplikt hos hudterapeuten

Hejsan,

Har hud/spa-terapeuter tystnadsplikt?

Jag har gått till en hudterapeut under ett flertal månader. Vid behandlingstillfällen har jag berättat om en del privata saker som jag hoppades skulle stanna där. Det känns som att det borde vara lite som att vara hos doktorn och att det som sägs inte ska föras vidare. Trots det har jag hört att hon pratar med folk om mig och det jag har berättat. Vad kan jag göra, förutom att byta hudterapeut?

Tacksam för svar!

Hej,

Det beror på vad det är för typ av klinik/terapeut som utför behandlingen. Om det är en medicinsk klinik som omfattas av kategorin hälso-och sjukvård så har terapeuten tystnadsplikt. All personal inom hälso-och sjukvården omfattas nämligen av tystnadsplikt, oavsett om det är en privat eller offentlig klinik. Om det inte är en sådan klinik så blir frågan istället om hudterapeuten är medlem av Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR, eller inte. Om hudterapeuten är medlem i SHR är terapeuten bunden att följa SHRs etiska regler. En regel är att hudterapeuten har tystnadsplikt. I det fallet så kan du, om du anser att hudterapeuten bryter mot tystnadsplikten, skicka in ett klagomål till SHR. Ett sådant klagomål går att lämna in på nätet via SHRs hemsida.

Hälsar,
Camilla Rosén
Advokat
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik?

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik? Om du blir missnöjd med en plastikoperation, har du rätt att kräva vård på vanligt sjukhus? Finns det dessutom möjlighet att få snabbare hjälp med korrigering enligt vårdgarantin? Vår juridikexpert Camilla Rosén vet hur det funkar!