IVO-anmäla psykiskt lidande

Är psykiskt lidande en patientskada?

Hej!

Kan man anmäla till IVO för psykisk misshandel?
När jag var på konsultation för eventuell fettsugning av mage/ridbyxlår upplevde jag att läkaren varken tog mig på allvar eller behandlade min kropp med respekt.
Bland annat ”dallrade” han med både mage och lår för att visa vad som skulle tas bort. Han gav mig även rådet att gå ner i vikt innan en operation!

Jag undrar om psykisk misshandel ingår i kriteriet för bristande patientsäkerhet?

Vänligen,
Kriss

Hej,

För att en skada ska omfattas av patientsäkerhetslagen så ska det vara fråga om en så kallad vårdskada. Begreppet vårdskada definieras såsom lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Definitionen omfattar alltså psykisk skada.
Innebörden av ”lidande” i patientsäkerhetlagens mening är svårdefinierad. I förarbetena till lagen uttrycks att det inte ska vara fråga om ett alltför bagatellartat lidande för att en vårdskada i lagens mening ska anses förekomma. Vad som menas med ”bagatellartat lidande” får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vidare nämns det som ett exempel på psykiskt lidande att ett sådant kan vara att patienten har drabbats av en fysisk skada och inte fått vård i rätt tid.

Din känsla av att inte bli tagen på allvar och att du upplever dig blivit illa behandlad är naturligtvis väldigt tråkig. Utifrån det du har beskrivit i frågan kommer dock IVO troligtvis att anse att omständigheterna inte utgör en vårdskada i patientsäkerhetslagens mening.

Camilla Rosén
Advokat
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik?

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik? Om du blir missnöjd med en plastikoperation, har du rätt att kräva vård på vanligt sjukhus? Finns det dessutom möjlighet att få snabbare hjälp med korrigering enligt vårdgarantin? Vår juridikexpert Camilla Rosén vet hur det funkar!