bär hyrläkaren ansvaret?

Är det salongen eller läkaren som ska kompensera?

Hej Camilla,

Tack för en jättefin tidning.
Jag undrar om du kan guida mig i rätt riktning gällande ett trådlyft som jag fick utfört på en klinik jag annars gör ansiktsbehandlingar på. Denna gång var en läkare inhyrd eller snarare var det hon som ”hyrde in sig”. Jag fick komplikationer som fortfarande inte har gett med sig. Är det salongen eller läkaren som ska kompensera mig? De skyller på varandra.

Tack på förhand,
Siri

Hej,

Jag kommer i mitt svar utgå från att frågan gäller en privat klinik. Svaret beror på vad ”inhyrd” innebär i detta fall. Det finns huvudsakligen tre scenarion.

  • Det första scenariot är om läkaren har hyrt in sig själv, dvs. att läkaren hyr en plats i salongen men har ett eget företag som vederbörande utför och fakturerar tjänsterna genom. Då är det läkaren och dennes företag som ansvarar för behandlingen.
  • Det andra scenariot är att kliniken har hyrt in läkaren på så sätt att läkaren är anställd av kliniken. Då är det kliniken som ansvarar för behandlingen.
  • Det tredje scenariot är att läkaren är inhyrd via ett bemanningsföretag. Detta scenario är svårare att ge ett rakt svar på eftersom läkaren då är anställd av bemanningsföretaget men utför arbetsuppgifter under arbetsledning av kliniken. Då måste en bedömning göras utifrån omständigheterna kring uthyrningen. Sådana omständigheter kan exempelvis vara vilka arbetsuppgifter och kompetens som har avtalats mellan kliniken och bemanningsföretaget, vem som har tecknat ansvarsförsäkring för läkaren samt om läkaren inlemmats i företaget på så sätt att denne utåt framstår som helt jämställd med företagets egna arbetstagare. Huvudregeln kan dock sägas vara att det företag som leder arbetet också är det företag som ansvarar för ett eventuellt fel. Om det är kliniken som arbetsleder så är det med största sannolikhet också kliniken som är ansvarig.

Hälsar,
Camilla Rosén
Advokat
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!