Klienten trotsar rekommendationer!

Klienten trotsar rekommendationer!

Hej Camilla,

Jag undrar vad jag som behandlare har för rättigheter gentemot kund som missköter sig efter behandling? Jag har en kund som jag har skött efter konstens alla regler (och mer än vad lagen kräver!) Hon har trotsat mina uttryckliga rekommendationer gällande eftervård och hygien vilket innebär att resultatet inte lever upp till varken hennes eller mina förväntningar.
Hon lägger upp bilder och taggar min salong. Jag vet att det är oprofessionellt att svara att det är hennes eget fel, men får jag överhuvudtaget säga något om att jag vet att hon inte har följt mina rekommendationer?

Bästa hälsningar,
Anonym

Hej,
Om en kund/patient drabbas av skada i samband med behandling så är huvudregeln att patienten har rätt till ersättning eller att få felet korrigerat. Vilka rättigheter och/eller skyldigheter som gäller i ett specifikt fall beror dock på vilken typ av behandling som har utförts. Alldeles oavsett ska en patient göra vad den kan för att begränsa en eventuell skada. Om du har informerat om vad behandlingen kräver i form av eftervård och hygien – och patienten inte har följt detta – så är det svårt för patienten att framgångsrikt reklamera behandlingen.

Vad gäller frågan om du får svara på patientens inlägg på sociala medier att du vet att patienten inte följt rekommendationer så är huvudregeln nej. Som utövare av de flesta skönhetsingrepp, såsom exempelvis kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, har man en långtgående tystnadsplikt och därmed inte rätt att uttala sig om en patients behandling. Alldeles oavsett vilken behandling det gäller ställer dessutom de flesta branschorganisationer m.m. upp krav på sekretess.

Den enklaste åtgärden du kan vidta är att sakligt bemöta eventuell kritik utan att gå in specifikt på själva patienten, kanske i form av att erbjuda ytterligare råd och stöd vad gäller efterbehandling. Det brukar alltid löna sig att – inom ramen för vad som får sägas – bemöta kritik proaktivt.

Camilla Rosén
Biträdande jurist
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Klienten trotsar rekommendationer!

FRÅGA JURIDIKEXPERTEN|

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik?

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik? Om du blir missnöjd med en plastikoperation, har du rätt att kräva vård på vanligt sjukhus? Finns det dessutom möjlighet att få snabbare hjälp med korrigering enligt vårdgarantin? Vår juridikexpert Camilla Rosén vet hur det funkar!

Vad har jag för rättigheter efter en felbehandling?

En av våra läsare hörde av sig och berättade om komplikationer efter ett trådlyft, något som har inneburit merkostnader och ytterligare behandlingar. Vad kan läsaren förvänta sig för hjälp av kliniken som har utfört trådlyftet? Vår Juridikexpert Camilla Rosén berättar!