vårdgaranti efter plastik

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik?

Hej Juridik-Experten!

Jag har en viktig fråga som jag tror är relevant för många – Om en plastikoperation går fel, har man rätt till korrigering på ett ”vanligt” sjukhus? Och vad ingår i så fall i denna korrigering? Kan man höra sig för och välja det ”vanliga” sjukhus som verkar bäst?

Tack på förhand!

Hej,
Tack för din fråga. Eftersom en plastikoperation kan resultera i olika typer av fel/skador är det svårt att ge ett exakt svar på din fråga.

Det finns ingen generell rätt att utkräva sjukvård i Sverige. Det finns däremot en skyldighet för den region man är bosatt i att erbjuda sjukvård. Det finns något som kallas för vårdgaranti. Med vårdgaranti menas att man har rätt att få kontakt med hälso- och sjukvården, antingen genom telefonkontakt eller genom ett fysiskt besök. Eftersom det är regionen som erbjuder vården är det också denna som bestämmer om vård ska ges och vilka former vården ska ges under. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

Vårdgarantin gäller om man söker vård och om någon av följande kriterier uppfylls:

  • ett nytt hälsoproblem
  • en oväntad eller kraftig försämring/ förändring av ett tidigare känt medicinskt problem
  • en utebliven behandlingseffekt

Vårdgarantin gäller däremot inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region.

Det är alltså inte möjligt att vända sig till ett sjukhus om man är missnöjd med en plastikoperation som utförts på en privat klinik. Då får man istället vända sig till kliniken och begära korrigering. Om operationen däremot resulterar i en allvarlig skada kan det vara möjligt att nyttja vårdgarantin och vända sig till ett sjukhus. Då är det läkarna som bestämmer vilken vård som ges. Den vården kommer med största sannolikhet inte resultera i någon korrigering utseendemässigt.

Gällande val av sjukhus finns det en möjlighet att välja vilken vårdgivare man önskar under förutsättning att den befinner sig inom samma region som du är bosatt i. Det är alltså inte möjligt att välja ett sjukhus i en annan region än där man bor.

Camilla Rosén
Biträdande jurist
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

 

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!