Ulf Samuelson

Är den Svenska Skönhetslagen otillräcklig?

Att slinka in på en svensk salong för en estetisk injektion har aldrig varit tryggare. Tack vare den nya fräscha Skönhetslagen kan vi känna oss säkra på att injektions-behandlaren kan hantera en kanyl på rätt sätt. Trots det menar Estetiska Injektionsrådet att den nuvarande lagen inte räcker för att garantera rätt kompetens hos din behandlare. Vi har talat med Ulf Samuelson, medgrundare av Estetiska Injektionsrådet för att få veta mer.

2015, långt före ”Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar”, även kallad Skönhetslagen, kommit på plats, bildades Estetiska Injektionsrådet. Fristående specialister som representerade olika branschorganisationer inom plastikkirurgi och estetisk injicering gick samman för att öka säkerhet och kvalitet på estetiska injektioner. 

–På den tiden fick vem som helst utföra estiska injektioner, något som naturligtvis är helt förkastligt, säger Ulf Samuelson, medgrundare av Estetiska Injektionsrådet. 

–Vi tog fram en certifiering som säkerställde kunskapen hos behandlaren. Vår certifiering var, redan innan lagen krävde det, förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det vill säga läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Parallellt har vi varit remissinstans i arbetet med att ta fram en lagstiftning som skulle reglera marknaden i stort. 

Resultatet är den så kallade Skönhetslagen som trädde i kraft 2021. Nu får mycket riktigt endast sjuksköterskor, läkare och tandläkare utföra estetiska injektioner. Men det räcker inte, menar Ulf 

–Även om den nytillkomna Skönhetslagen är ett steg på vägen, så ska vi komma ihåg att den är väldigt basal. Även om vissa yrkesgrupper har laglig rätt att utföra behandlingarna, så innebär det inte att de automatiskt har rätt kunskap eller erfarenhet av estetiska behandlingar. Vi ser därför fram emot att vara behjälpliga i vidare utveckling av lagstiftningen.

Hur skulle lagen kunna förbättras?

–Svenska myndigheter vaknade tyvärr sent och regelverket har halkat efter ur ett internationellt perspektiv. Ofta ställs betydligt högre krav på erfarenhet och kunskap inom det estetiska fältet. Vi strävar efter att på ett effektivt sätt kunna säkerställa att estetiska injektioner enbart får utföras av behandlare med rätt kompetens. 

På vilket sätt arbetar Estetiska Injektionsrådet för att utveckla Skönhetslagen i Sverige?

– Vi är fortsatt remissinstans och har kontinuerlig kontakt med exempelvis Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO (Inspektionen för vård och omsorg, reds anm). 

Vad innebär en certifiering från Estetiska Injektionsrådet? 

– För klienten innebär det en trygghet och kvalitetsstämpel som vi anser att man ska förvänta sig när man besöker en seriös klinik eller salong. En behandlare som är certifierad av oss har dokumenterade kunskaper och erfarenheter av estetisk injektionsbehandling. Utöver sin legitimation som sjuksköterska, läkare eller tandläkare naturligtvis.  

Hur blir man medlem? 

– Man får genomgå en, faktiskt rätt tuff, tenta. Genom den kontrollerar vi att man har nödvändig anatomisk kunskap samt att man kan identifiera eventuella biverkningar och har insikt i regelverket. Du förnyar ditt medlemskap årligen och förbinder dig att följa regelverk, ha en läkare kopplad till kliniken samt att vidareutbilda dig kontinuerligt.

Trygghet och kvalitet för kunden alltså, men vad innebär en certifiering från Estetiska Injektionsrådet för behandlaren? 

– Ett medlemskap är ett bevis på specialistkompetens och erfarenhet. Vi vet dessutom att högkvalitativa leverantörer uppskattar ett medlemskap i Estetiska Injektionsrådet hos sina kunder. Att vi driver frågor som utvecklar och kvalitetssäkrar branschen tror jag att många ser som positivt, samtidigt som nätverket i sig är fördelaktigt.

När tror du att Skönhetslagen uppdateras enligt Estetiska Injektionsrådets önskemål?

– Svårt att säga, men vi vet att det här är ett fokusområde som är under ständig diskussion och utveckling. 

Tack Ulf!

Vi fortsätter naturligtvis att följa tidigare nämnda utveckling av Skönhetslagen. 

Dela med dig av den här artikeln!

Plastik utomlands? Tänk på det här!

KLINIK, NÄRBILD|

Allt fler väljer att korsa landsgränsen för att göra en plastikoperation. Oavsett varför du funderar på en operation utomlands, gäller det att tänka igenom beslutet både en och två gånger innan du bokar biljett. Plastikkirurgen dr Johan Thorfinn, ledamot i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP), berättar varför.

Skönhetsproffs i närbild: Malin Tivlin

NÄRBILD|

Malin Tivlin är inte bara auktoriserad hudterapeut, hon är dessutom ordförande för SHR – Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation. Men hur sköter egentligen detta fullfjädrade hudproffs sin egen hy, och vilka är hennes bästa tips inför en ansiktsbehandling?

Är den Svenska Skönhetslagen otillräcklig?

NÄRBILD|

Att slinka in på en svensk salong för en estetisk injektion har aldrig varit tryggare. Tack vare den nya fräscha Skönhetslagen kan vi känna oss säkra på att injektions-behandlaren kan hantera en kanyl på rätt sätt. Trots det menar Estetiska Injektionsrådet att den nuvarande lagen inte räcker för att garantera rätt kompetens hos din behandlare. Vi har talat med Ulf Samuelson, medgrundare av Estetiska Injektionsrådet för att få veta mer.

Skönhetsproffs i närbild: Dr Hamid Natghian

NÄRBILD|

Dr Hamid Natghian är specialist i Plastikkirurgi, medgrundare och verksam på Estetiska Institutet i Stockholm och expert på ansiktsplastik hos Dagens Estetik. Denna superstjärna kan precis allt om avancerad skönhet! Vi har naturligtvis tagit reda på rubbet gällande dr Hamids favvo-behandlingar, bästa tips och värsta varningar…

Plastik utomlands? Tänk på det här!

KLINIK, NÄRBILD|

Allt fler väljer att korsa landsgränsen för att göra en plastikoperation. Oavsett varför du funderar på en operation utomlands, gäller det att tänka igenom beslutet både en och två gånger innan du bokar biljett. Plastikkirurgen dr Johan Thorfinn, ledamot i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP), berättar varför.

Skönhetsproffs i närbild: Malin Tivlin

NÄRBILD|

Malin Tivlin är inte bara auktoriserad hudterapeut, hon är dessutom ordförande för SHR – Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation. Men hur sköter egentligen detta fullfjädrade hudproffs sin egen hy, och vilka är hennes bästa tips inför en ansiktsbehandling?