reklamera hudvård

Vill reklamera mina hudvårdsprodukter!

Hejsan,
Jag har köpt hudvårdsprodukter (komplett rutin) hos min hudterapeut. Jag är mycket missnöjd med resultatet och vill reklamera. Hudterapeuten skickar mig till producenten som i sin tur skickar tillbaka mig till hudterapeuten. Vem ska stå för återbetalning?

Tack för råd!

Hej!
Jag utgår från att du köpt hudvårdsprodukterna i egenskap av privatperson. I det fallet är den så kallade konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagen är tvingande till fördel för dig, vilket innebär att lagen inte går att avtala bort.

Enligt konsumentköplagen är huvudregeln att det är näringsidkaren som ansvarar för fel. Med näringsidkare menas den som säljer varan till konsumenten, dvs. hudterapeuten i detta fall. Du har ju ingått ett avtal om köp av hudvårdsprodukter med hudterapeuten. Hudterapeuten i sin tur har ingått ett avtal med producenten. Det föreligger inget avtal mellan dig och producenten. Den du ska reklamera till är således hudterapeuten. Hudterapeuten får i sin tur reklamera till producenten.

Camilla Rosén
Biträdande jurist
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Klienten trotsar rekommendationer!

FRÅGA JURIDIKEXPERTEN|

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik?

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik? Om du blir missnöjd med en plastikoperation, har du rätt att kräva vård på vanligt sjukhus? Finns det dessutom möjlighet att få snabbare hjälp med korrigering enligt vårdgarantin? Vår juridikexpert Camilla Rosén vet hur det funkar!

Vad har jag för rättigheter efter en felbehandling?

En av våra läsare hörde av sig och berättade om komplikationer efter ett trådlyft, något som har inneburit merkostnader och ytterligare behandlingar. Vad kan läsaren förvänta sig för hjälp av kliniken som har utfört trådlyftet? Vår Juridikexpert Camilla Rosén berättar!