Operation utomlands

Vilka regler gäller vid operation utomlands?

Hej.

Jag har en fråga gällande operation utomlands. Är det svenska regler när man får behandling utförd utomlands om kliniken gjort marknadsföring i Sverige? Alltså, om sidan verkar vara svensk och allt ser ut att vara enligt svensk standard. Kan man lita på att det är samma säkerhet och garantier som gäller på kliniken utomlands (utanför EU) som om jag gjort den på hemmaplan. Det verkar orimligt att betala det dubbla, ibland trippelkostnad för en skönhetsbehandling (fettsugning) som väl är rätt standard vid det här laget.

Tack för svar!

Hej!

Ingreppet omfattas primärt av de lagar och regler som finns i landet som du opereras i. Att någon riktar marknadsföring mot Sverige påverkar därmed inte grunden för den tjänst du köper.

Om marknadsföring riktar sig mot Sverige kan dock den svenska marknadsföringslagen vara tillämplig på själva annonseringen. Utöver att den därmed måste följa svenska regler, skulle det kunna innebära att ett löfte i marknadsföringen blir bindande för bolaget gentemot dig även om det av något skäl inte skulle gälla i det landet. En bra klinik kommer dock se till att samma löfte som ges i marknadsföringen också återfinns i det avtal du skriver med kliniken innan ingreppet och i så fall har ju marknadsföringen ingen egen egentlig betydelse.

Med det sagt kan det ju givetvis vara så att kliniken utomlands i praktiken har samma villkor och garantier som en klinik i Sverige har, men det är viktigt att verkligen kontrollera att det är så. Den risk du står är att ditt skydd när saker inte gått bra kan vara sämre än vid ingrepp i Sverige. Du har ju till exempel ingen större glädje av att kliniken borde stå för ett löfte som de gjort i marknadsföring riktad mot Sverige om det krävs att du själv ska behöva väcka talan i en domstol i operationslandet för att försöka få ersättning. Detta särskilt när vi talar om länder utanför EU. Det är därför viktigt att också kontrollera vilken försäkring som gäller och vad den kan bidra med. Ditt hemförsäkringsbolag ska kunna ge dig svar på vad den täcker respektive inte täcker. Lockar kliniken med en egen försäkring är det lika viktigt att kontrollera denna. Också i försäkringsfrågan är reglerna något bättre för dig om kliniken ligger inom EU än utanför, men du ska inte förlita dig på att allt gäller ”som vanligt” bara för att operationen sker inom EU eller för att marknadsföringen t.ex. säger att försäkring finns.

Dela med dig av den här artikeln!

Klienten trotsar rekommendationer!

FRÅGA JURIDIKEXPERTEN|

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik?

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik? Om du blir missnöjd med en plastikoperation, har du rätt att kräva vård på vanligt sjukhus? Finns det dessutom möjlighet att få snabbare hjälp med korrigering enligt vårdgarantin? Vår juridikexpert Camilla Rosén vet hur det funkar!

Vad har jag för rättigheter efter en felbehandling?

En av våra läsare hörde av sig och berättade om komplikationer efter ett trådlyft, något som har inneburit merkostnader och ytterligare behandlingar. Vad kan läsaren förvänta sig för hjälp av kliniken som har utfört trådlyftet? Vår Juridikexpert Camilla Rosén berättar!