Sjukskrivning efter plastik_

Sjukskrivning efter en plastikoperation?

Hej!

Jag undrar om jag har laglig rätt till sjukskrivning efter en plastikoperation? Även om det är frivilligt, menar jag att det är svårt att förutse hur trött eller hur ont man har efter ett ingrepp. Kan en plastikkirurg sjukskriva en patient?

Hej,

Frågan är omstridd och det pågår ständigt utredningar i riksdagen om behoven av att se över rätten till sjukskrivning för s.k. icke medicinskt motiverade skönhetsoperationer.

För närvarande gäller sammanfattat följande.

En arbetsgivare kan inte tvinga dig att arbeta. Har du nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, har du därmed principiellt rätt att inte arbeta/vara ”sjukskriven”. Däremot kan det bli bekymmer med ersättningen för denna sjukskrivning.

Ersättningen betalas antingen som sjuklön eller sjukpenningen. Sjuklön betalas ut av din arbetsgivare. Om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar kan du ha rätt till sjukpenning som betalas av Försäkringskassan.

En arbetsgivare är som huvudregel skyldig att betala ut sjuklön de 7 första dagarna. Har du ingen negativ historik med sjukskrivningar brukar det därmed den första veckan vara tillräckligt att du meddelar arbetsgivaren att du är sjuk pga. komplikationer. Därefter brukar arbetsgivare som regel kräva in sjukintyg. Det behövs också för ev. sjukpenning från Försäkringskassan.

För ett sjukintyg är det därmed två centrala begrepp det rör sig om – sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Vad gäller sjukdom är också det ett omstritt begrepp. En vanlig definition är ”varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket inte sammanhänger med den normala livsprocessen.” I denna definition spelar det därmed ingen roll om sjukdomen är ”självförvållad” eller inte. Försäkringskassan har uttalat att även om en operation utförs av annan anledning än sjukdom kan tillståndet vid och efter operationen i sig anses utgöra sjukdom. Komplikationerna från en plastikoperation kan därmed likställas med sjukdom. Det innebär att en plastikkirurg kan utfärda ett sjukintyg.

Komplikationerna måste dock för rätt till ersättning ge nedsatt arbetsförmåga – dvs. att du på grund av sjukdomen är helt eller delvis förhindrad att utföra ditt vanliga (eller därmed jämförliga) arbete. En läkare gör denna bedömning i sjukintyget. Den som fattar beslutet i frågan är dock Försäkringskassan (det kan vara arbetsgivaren efter 7 dagar, men det är mycket ovanligt). Här finns tyvärr inget generellt facit. Försäkringskassan kan hålla med läkaren, men det händer att Försäkringskassan (med hjälp av egna läkare) gör en annan bedömning. Sker så har du rätt att begära omprövning, men det är ibland svårt att gå emot deras bedömning.

Så – sammanfattningsvis – kan följderna av en plastikoperation absolut anses vara en sjukdom. Har du nedsatt arbetsförmåga kan du därför ha rätt till sjuklön och därefter sjukpenning. På så vis föreligger en laglig rätt till sjukskrivning. Risken som finns är däremot att Försäkringskassan gör en annan bedömning av din arbetsförmåga. Sker det kan följden bli att du står utan ersättning för en period. Någon bra ”checklista” på när och varför finns inte, utan det är en bedömning som görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Ett gott råd kan därmed vara att i samråd med din arbetsgivare söka semester under de första dagarna efter operationen. Har allt gått bra och nedsättningen ”bara” är det normala blir det således vila på ”din” bekostnad. Blir det däremot komplikationer som innebär att du är så arbetsnedsatt att du inte kan jobba, går det att dra tillbaka semestern och istället vara sjukskriven.

Camilla Rosén
Advokat
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!