Namnlös design-5

Rättsliga åtgärder vid falska recensioner?

Hej!

Jag har en hudvårds-salong i en mellanstor stad i norra Sverige. Trots en kämpig tid under pandemin har jag lyckats hålla igång verksamheten och är mycket stolt över mitt arbete i salongen. Jag har en gedigen utbildning och går på regelbundna vidareutbildningar. Jag är duktig på mitt arbete och har många stamkunder. Mina behandlingar inkluderar olika former av ansiktsbehandlingar, vaxning, massage och även injektionsbehandlingar där en utbildad och certifierad sköterska utför injektionen (botox/fillers). Tyvärr har jag trots seriös verksamhet råkat ut för tråkiga kommentarer på sociala medier och på olika sidor där man lämnar recensioner. Samtliga omdömen/kommentarer är påhittade och kan inte spåras till någon befintlig kund.

Jag misstänker att det är en konkurrent som ligger bakom, men har inga bevis. Finns det något jag kan göra? Vad har jag för möjlighet att vidta rättsliga åtgärder?

Hej!

Tyvärr finns det få åtgärder att vidta mot någon som lämnar en negativ och påhittad kommentar anonymt. I Sverige finns det ett brott som heter förtal, vilket innebär att någon skadar en annans persons anseende. För att kriterierna för att ett uttalande ska anses vara förtal krävs det att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denna person för andras missaktning. I andra länder är det möjligt att begå förtal även mot företag. Så är dock inte fallet i Sverige förutom vid ett undantag. I Sverige kan förtal begås mot ett företag om företagsnamnet innehåller en specifik persons namn och det uttalande som gjorts särskilt kan kopplas till detta namn. Kriterierna för att det ska anses vara förtal är dock högt ställda. Nu vet jag inte exakt vad det är för typ av kommentarer som du fått, men om kommentarerna går exempelvis till rena personangrepp eller liknande är det möjligt att polisanmäla kommentarerna. 

Sammanfattningsvis är det alltså dessvärre svårt att vidta några rättsliga åtgärder i detta. Det enklaste är helt enkelt att vidta andra typer av åtgärder som medför att kommentarer inte kan lämnas anonymt, vilket förhoppningsvis medför att kommentarerna inte lämnas alls. Ett tips som vi brukar ge är att ta sig tid och vederhäftigt besvara kommentarerna. Nuförtiden är köparna bättre än att de bara tittar på betyget. Om företaget sakligt bemött och förklarat det som framgår av kommentaren, har folk faktiskt en tendens att uppleva företaget mer seriöst. Det är såklart tråkigt med negativa omdömen, men det går att försöka vända det till din fördel. 

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!