IVOs granskning av plastik

IVOs granskning visar på allvarliga brister inom estetisk kirurgi

Av: Anna-Stina Stenbäck

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, inledde sin granskning av estetiska verksamheter under 2022 och förra våren kunde vi rapportera om de allvarliga brister som framkommit. Bland annat handlade det om avsaknad av legitimation och otillräcklig hygien. Hösten 2023 inleddes även tillsyn av kirurgiska kliniker och i IVOs årsrapport larmas nu om brister som kan utgöra en allvarlig fara för patientsäkerheten. Vi har pratat med enhetschef Göran Olsson som berättar mer.

Sedan 2021 är det inspektionen för vård- och omsorg, IVO, som har tillsynsansvar över alla vårdgivare som utför estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den 1 mars presenterades myndighetens senaste granskning, en riktad insats mot främst estetiska verksamheter som utför kirurgi.

– Sedan IVO började med tillsyn av estetiska verksamheter har vi kunnat konstatera att det finns oroväckande stor okunskap i branschen. Det handlar om att många verksamheter inte förstår sina skyldigheter som vårdgivare. Det är ytterst viktigt att estetiska verksamheter tar sitt fulla ansvar för att nå upp till kraven på exempelvis medicinsk kompetens och god hygien, eftersom det annars finns stora risker för vårdskador, säger Göran Olsson, enhetschef på IVO.

Göran Olsson, ansvarig enhetschef för Ivos tillsyn av estetiska verksamheter.

Tillsynen synliggör flera allvarliga problem. Bland annat visar rapporten att de som bedriver verksamheterna ofta saknar kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller. I många fall uppfyller inte heller verksamheterna de krav som ställs på en god och säker vård.

Verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp behöver ha beredskap för att hantera komplikationer som riskerar att uppstå i samband med ingreppen. I tillsynen ser IVO exempel på verksamheter som bedriver estetisk kirurgi trots att de saknar grundläggande förutsättningar för att erbjuda en säker vård för patienterna. En av verksamheterna har i samtliga patientfall som IVO granskat brustit i sin skyldighet att säkerställa att personal som utför narkos har erforderlig kompetens för uppgiften. Denna brist har bidragit till att en patient har avlidit.

Totalt omfattar den estetiska tillsynen i nuläget 80 verksamheter. I den första beslutsomgången resulterade tillsynen i sju förelägganden och fyra förbud. Flera av de tidigare ärendena har lagts ned då verksamheterna upphört frivilligt. Uppföljningen kommer att fortsätta och de verksamheter som uppvisat brister förläggs antingen med förbud eller stora skadeståndskrav.

– I samband med att IVO fick tillsynsansvar över branschen vände sig många till myndigheten med allvarliga tips. Därför såg vi att det fanns ett behov av att genomföra en samlad tillsynsinsats för att identifiera strukturella problem. Eftersom IVO konstaterat stora och allvarliga brister har IVOs tillsyn fortsatt, berättar Göran.

IVOs viktigaste iakttagelser

  • Brister i estetiska kirurgiska behandlingar utgör en allvarlig fara för patientsäkerheten.
  • Vårdgivare åtgärdar inte allvarliga brister.
  • IVOs tillsyn bidrar till att vårdgivare med brister upphör med estetisk injektionsverksamhet.

Vi passar på att tipsa om Dagens Estetiks checklistor som kan vara ett första steg till att säkerställa att du besöker en trygg klinik.

Dela med dig av den här artikeln!

IVOs granskning visar på allvarliga brister inom estetisk kirurgi

KLINIK, UPDATE|

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, inledde sin granskning av estetiska verksamheter under 2022 och förra våren kunde vi rapportera om de allvarliga brister som framkommit. Bland annat handlade det om avsaknad av legitimation och otillräcklig hygien. Hösten 2023 inleddes även tillsyn av kirurgiska kliniker och i IVOs årsrapport larmas nu om brister som kan utgöra en allvarlig fara för patientsäkerheten. Vi har pratat med enhetschef Göran Olsson som berättar mer.

Tappade rumpan efter 40!

FRÅGA EXPERTEN KROPPSPLASTIK|

Många män upplever att de förlorar volym och form på rumpan i takt med att åren går. Vår expert på kroppsplastik, dr Thomas Jonsson, berättar allt om möjliga åtgärder, eventuella risker och varför det är viktigt att välja en kirurg med insikt i de viktiga skillnaderna mellan mäns och kvinnors estetiska mål beträffande rumpans form.

Före och efter plastik – tänk på det här!

KLINIK|

Resan till det perfekta resultatet av din plastikoperation både startar och slutar på hemmaplan. När du väl bestämt dig för vilken typ av ingrepp du ska göra, hittat en kirurg och klinik som du litar på och fått datumet i handen är det dags att börja förbereda sig.

Tappade rumpan efter 40!

Många män upplever att de förlorar volym och form på rumpan i takt med att åren går. Vår expert på kroppsplastik, dr Thomas Jonsson, berättar allt om möjliga åtgärder, eventuella risker och varför det är viktigt att välja en kirurg med insikt i de viktiga skillnaderna mellan mäns och kvinnors estetiska mål beträffande rumpans form.

Tighta till armhålor!

Undrar du vad man kan göra åt lös hud på armarna? Dr Thomas Jonsson, vår expert på kroppsplastik berättar allt!

Före och efter plastik – tänk på det här!

Resan till det perfekta resultatet av din plastikoperation både startar och slutar på hemmaplan. När du väl bestämt dig för vilken typ av ingrepp du ska göra, hittat en kirurg och klinik som du litar på och fått datumet i handen är det dags att börja förbereda sig.