Behovs forsakringen_

Hur viktigt är det med garantier hos plastikkirurg?

Hej,

Toppen att man kan få ställa frågor till en oberoende expert här!

Jag har varit på konsultation för bröstförstoring hos tre olika plastikkliniker. Två av dem har en form av garanti som ska gälla lite olika länge. Den tredje säger att det inte behövs någon garanti och att det enbart är för att kunna trissa upp priset. Och ja, kliniken utan garanti är billigare, men verkar ändå seriös.

Hur viktigt är det med garantier hos plastikkirurg och vad betyder det i praktiken?

Tack snälla för guidning!

 

Hej,

Tack för din fråga!

Det finns ingen tydlig – t.ex. i lag – skriven definition om vad en ”garanti” ska innehålla. Det gäller därmed alltid att läsa och framförallt förstå vad kliniken erbjuder med sin ”garanti”.

På de ställen garanti nämns i lag, betyder detta inte mer än att man kastar om vem som har att bevisa vad.

Normalt vid ett köp av en vara/produkt så är det upp till dig som köpare att bevisa att felet fanns från början och att det inte är något som uppkommit efteråt på grund av ditt handlande. Finns det en garanti på exempelvis 9 månader gäller det omvända – då utgår man från att fel som uppkommit inom denna tid faktiskt fanns och det är upp till den andre (dvs. säljaren) att bevisa att så inte var fallet. Det är normalt sett inte så enkelt annat än vid uppenbara handhavandefel så på det viset fungerar en garanti som en extra trygghet för dig.

 

Den garanti som är lagreglerad är dock endast inskriven i en av de konsumentlagar vi har i Sverige, nämligen konsumentköplagen. Där är utgångspunkten att ett fel som visar sig inom 3 år förutsätts ha funnits från början. Efter 3 år gäller alltså det omvända, dvs. då är det du som måste visa att felet fanns från början. Sett till att en skönhetsoperation är en typ av tjänst som utförs tillämpas dock som huvudregel inte denna lag. Det är istället den så kallade konsumenttjänstlagen som i vissa fall kan tillämpas. I konsumenttjänstlagen finns inga direkta garantier reglerade, varför det som utgångspunkt alltid är du som ska bevisa att ett fel fanns från början.

 

I detta sammanhang kan det vara värt att notera att när det gäller just bröstoperationer har det diskuterats om konsumenttjänstlagen överhuvudtaget kan tillämpas eller inte. Det framgår nämligen i lagen att denna inte gäller för tjänster rörande behandling av människor. Domstolar i Sverige har dock tagit vägledning från konsumenttjänstlagen vid frågor om skönhetsoperationer och indirekt tillämpat lagen. Däremot har domstolarna i anslutning till detta uttalat att en sådan tillämpning ska ske mycket försiktigt och det är med andra ord inte säkert att ett fel som uppstår till följd av en bröstoperation överhuvudtaget omfattas av konsumenttjänstlagen och dess skydd.

För att sammanfatta detta så är det enligt min mening bättre om en klinik lämnar en garanti jämfört med att ingen garanti alls lämnas. Det viktigaste är däremot att ta reda på vad garantin innebär.

 

Dela med dig av den här artikeln!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!