knepiga avtal

Är det rimligt med sekretessavtal hos en skönhetssalong?

Hejsan,
Jag var nyligen och skulle få fillers (osäker på märke). Jag hade bokat online och det var första gången på just det här stället. Jag har gjort flera gånger förut på olika kliniker.
Väl där slängde behandlaren fram papper och sa att jag var tvungen att skriva på avtal om att jag inte fick prata negativt om behandlingen eller salongen. Jag tyckte det kändes lite konstigt eftersom jag aldrig hört talas om att man gör så förut. När jag frågade om hon var certifierad så sa hon att det måste man vara för att få köpa fillers så det behövde jag aldrig fundera på eller fråga om. Jag fick en konstig känsla av alltihop och ville gå. Jag skulle inte få tillbaka mina pengar (vilket var ok) men jag fick inte heller berätta om tillfället.

Nu till min fråga: Är det här rimligt? Får kliniker tvinga kunder att skriva på avtal som förbjuder en att berätta om behandling?

Hej!

Vilka typer av avtal som är ”okej” att låta konsumenter ingå beror på avtalsinnehållet. Det låter som att det i ditt fall rör sig om något slags sekretessavtal.

Det finns inga regler som direkt förbjuder sekretessavtal mellan en privat näringsidkare och en konsument. Avtalet kan däremot anses vara oskäligt. Villkoret/avtalet skulle därigenom inte kunna göras gällande mot dig. Exakt vad som konstituerar oskälighet avgörs utifrån själva innehållet i avtalsvillkoret och omständigheterna däromkring. Typiskt sett kan ett avtal som innehåller någon form av sekretessklausul och vite anses vara oskäligt i en sån situation som du beskriver. Ett mer konkret svar är svårt att ge eftersom jag inte vet exakt vad som stod i avtalet.

Om det däremot är som du berättar beträffande att bokning skett, utan att det då upplystes om att du behövde skriva på ytterligare villkor, vill jag dock säga att du sannolikt hade haft rätt att boka av och få tillbaka dina pengar. Du har ju avtalat om en tjänst (fillersbehandling) och får något annat (fillersbehandling och ett sekretessavtal).

Ett generellt råd i övrigt är att agera med magkänslan. Känns det fel att behöva teckna ett sådant avtal, är det sannolikt också det. Det är här omständigheterna blir viktiga. Om det innan behandling bokas tydligt framgår att vissa villkor behöver accepteras och villkoren i sig inte är direkt uppseendeväckande, så kommer det vara en del av avtalet. Framgår det däremot inte och det läggs fram villkor strax innan behandlingen som känns märkliga för den tjänst som du köper skulle de sannolikt inte anses vara ok.

Camilla Rosén
Biträdande jurist

Dela med dig av den här artikeln!

Klienten trotsar rekommendationer!

FRÅGA JURIDIKEXPERTEN|

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Camilla Rosén

Advokat

Vår eminenta juridik-expert Camilla Rosén är advokat på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (@wesslausoderqvistadvokatbyra). Camilla är specialiserad inom process- och skiljemannarätt, försäkrings-och ersättningsrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Camillas svar i Dagens Estetik är att se som generella riktlinjer och är inte avsedda att användas för vidare bruk utan ytterligare analys av behörig jurist.

Klienten trotsar rekommendationer!

Du som driver klinik eller salong vet hur viktigt det är med eftervård och att din klient följer dina instruktioner. Men vad händer om klienten vägrar? Är det du som få stå till svars för ett sämre resultat eller får du säga som det är – att klienten får skylla sig själv? Vår Juridikexpert Camilla Rosén vet svaret!

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik?

Gäller vårdgarantin vid misslyckad plastik? Om du blir missnöjd med en plastikoperation, har du rätt att kräva vård på vanligt sjukhus? Finns det dessutom möjlighet att få snabbare hjälp med korrigering enligt vårdgarantin? Vår juridikexpert Camilla Rosén vet hur det funkar!

Vad har jag för rättigheter efter en felbehandling?

En av våra läsare hörde av sig och berättade om komplikationer efter ett trådlyft, något som har inneburit merkostnader och ytterligare behandlingar. Vad kan läsaren förvänta sig för hjälp av kliniken som har utfört trådlyftet? Vår Juridikexpert Camilla Rosén berättar!